Home

Sunday, March 18, 2012

Tutorial: Create 5 subtle background patterns

In the wonderful world of web design, it has become normal practice to create designs that utilize background patterns that don’t draw a ton of attention, but have a bit of variation within them. Even if you are not creating website designs, it should be good practice to want to create patterns that are subtle, yet beautiful, and easy to use for any occasion.

Of course, it’s easy to find these types of patterns online so all you have to do is save them and use them, but wouldn’t you love to know how to make them from scratch—to add a little bit of personality to your web design? Well today we have put together 5 short tutorials to help you make five different types of subtle backgrounds.

These are Photoshop tutorials that are best for beginner to intermediate users—I’ll be explaining many of the steps quickly as if you already have some knowledge of Photoshop short cuts and short codes. Either way, I hope you are able to follow along, find out something you didn’t know before, and learn how to make five subtle and seamless background patterns.

Monday, March 12, 2012

Download Free Metro Style Icons

 

Windows phone 7 and Windows 8 icons are so cool. Microsoft called their new UI as “Metro”. The interface look really nice and the icons used in the Metro interface are simple but look nice too.

This one is a free set of icons that inspired by the icons that was used in Windows phone 7 and Windows 8 Metro style.

The icon set available for free download and you are free to use or modify these icons for whatever you want.

Metro style icons

Link: Free Metro Style Icon Set

Còn Một Chút Gì Để Nhớ

 

IMG_1786_Small

 

Vũ Hữu Định


phố núi cao phố núi đầy sương
phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
anh khách lạ đi lên đi xuống
may mà có em đời còn dễ thương

phố núi cao phố núi trời gần
phố xá không xa nên phố tình thân
đi dăm phút đã về chốn cũ
một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng


em Pleiku má đỏ môi hồng
ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
nên mắt em ướt và tóc em ướt
da em mềm như mây chiều trong


xin cảm ơn thành phố có em
xin cảm ơn một mái tóc mềm
mai xa lắc bên đồi biên giới
còn một chút gì để nhớ để quên