Home

Wednesday, December 8, 2010

Công nghệ màn hình của tương lai

Những sản phẩm công nghệ có màn hình như trong đoạn video dưới đây sẽ nhanh chóng có mặt ở thị trường khắp thế giới. Và nó sẽ làm thay đổi cách người dùng giao tiếp với các thiết bị công nghệ trong tương lại.

Future of Screen Tech! 2014

Công nghệ màn hình đang có từng bước nhảy vọt đáng kể trong những năm gần đây khái niệm màn hình cảm ứng không còn quá xa lạ với chúng ta và trong tương lai những loại màn hình như: màn hình kép , màn hình dẻo , màn hình kết nối wifi, màn hình được dựng trên các mặt kính (gương, bàn làm việc), màn hình nổi… sẽ được đưa vào sử dụng. Một video mô phỏng do nhóm TAT dựng lên để diễn tả lại một ngày bình thường trong năm 2014 – khi mà công nghệ màn hình gắn liền với cuộc sống và trong đoạn video này, TAT đã đưa vào một vài loại màn hình được liệt kê ở trên.

Công nghệ màn hình của tương lai!

Nguồn từ http://hithesun.com

Và, bạn nghĩ gì về những công nghệ này trong tương lai :)

No comments:

Post a Comment