Home

Monday, August 27, 2012

Những ngày xưa cũ...

S6300554
S6300218

Những hình ảnh cũ như là cánh cửa mở ra cho những kỷ niệm ùa về. Tôi nhớ những ngày tháng trước, ko nhớ cụ thể một ai, nhưng là nhớ cả cuộc sống của mình ở những ngày ấy...

No comments:

Post a Comment